THD Slide

Advance Prolapse Treatment

 

 การควบคุมอย่างเต็มรูปแบบ : ด้วยวิวัฒนาการของระบบการเลื่อน ปรับเปลี่ยนความก้างของช่องปฏิบัติการ  ที่ทำให้การความคุมปริมาณเนื้อเยื่อนั้นมีความแม่นยำ การเย็บเนื้อเยื่อที่เรียบร้อยสมบูรณ์ เพิ่มประสิทธิภาพความมั่นใจ กับผลการผ่าตัดที่ดีเยียมแม้ว่าจะมีหัวริดสีดวงหลายหัว

 

 พื้นที่ส่วนเปิดสำหรับการผ่าตัดที่กว้าง : THD Slide ให้พื้นที่ส่วนเปิดในอุดคติสำหรับการผ่าตัด ขอบทวารหนักถูกยึดไว้ด้านนอกพื้นที่การผ่าตัด ทำให้มองเห็นและเข้าถึงช่องทวารหนักได้อย่างดีเยี่ยมสมบูรณ์

 

 มีการทำงานของระบบส่องแสงสว่าง : ระบบใยแก้วนำแสงได้ให้แสงส่องสว่างอย่างดีเยี่ยมสำหรับเนื้อเยิ่อที่กำลังได้รับการผ่าตัด ทั้งแสงไฟโดยตรง และแสงสว่างจากอุปกรณ์

THD Slide ถูกบรรจุในหีบห่อที่ผ่านการฆ่าเชื้อโรค ซึ่งภายในบรรจุภัณฑ์ประกอบด้วย อุปกรณ์ผ่าตัด,  ด้ามดันปมด้าย, ด้าย และไดเลเทอร์ รวมไปถึงอุปกรณ์ doppler ที่สามารถใช้งานได้หลายครั้ง