THD Kitได้มาตราฐาน และน่าเชือถือ : THD Kit ได้มอบความปลอภัยระดับสูงสำหรับผู้ป่วย และช่วยย่นระยะเวลาการเตรียมตัว

 เป็นการผ่าตัดในอุดมคติ : THD Kit ได้ให้วิธีเข้าถึงการผ่าตัดอย่างสมบูรณ์แบบ ในเวลาเดียวกัน ขนาดของอุปกรณ์ที่ง่ายต่อการใช้งานสำหรับการใช้ยาชา หรือ ภายใต้การกดประสาท 

 มีการทำงานของระบบส่องแสงสว่าง : ระบบใยแก้วนำแสงได้ให้แสงส่องสว่างอย่างดีเยี่ยมสำหรับเนื้อเยิ่อที่กำลังได้รับการผ่าตัด

THD Kit ถูกบรรจุในหีบห่อที่ผ่านการฆ่าเชื้อโรค ซึ่งภายในบรรจุภัณฑ์ประกอบด้วย อุปกรณ์ผ่าตัด,  ด้ามดันปมด้าย, ด้าย และ Dialator รวมไปถึงอุปกรณ์ Doppler ที่สามารถใช้งานได้หลายครั้ง และกรรไกรยึดเข็ม