THD Bandy

THD Bandy Suction Disposable Ligator

 รวดเร็ว: ไม่ต้องมีการทำความสะอาด หรือการฆ่าเชื้อโรค ทำให้สามารถให้บริการผู้ป่วยได้หลายคนในเวลาเดียวกัน

 ใช้งานง่าย: ด้วยการใส่เส้นยางในตำแหน่งที่พร้อมยิงได้อย่างง่ายดาย

 ควบคุมเต็มรูปแบบ: ความโปร่งใสของอุปกรณ์สามารถทำให้มองเห็นและควบคุมปริมาณเนื้อเยื่อเมื่อเชื่อมต่อกับการใช้เครื่องดูดเนื้อเยื่อ

 สามารถสวมเส้นยางเข้ากับอุปกรณ์ได้แม้เพียงมือเดียว: ไม่จำเป็นต้องมีผู้ช่วย หรืออุปกรณ์พิเศษนอกเหนือในการสวมเส้นยางไปยังอุปกรณ์

 ใช้ครั้งเดียวทิ้ง: ทำให้พร้อมกับการใช้งานได้ทันที
 

 

THD Bandy เป็นเครื่องมือดูดเนื้อเยื่อริดสีดวงเพื่อทำการรัดยางสำหรับการใช้งานเพียงครั้งเดียวพร้อมการใช้งาน ไม่ต้องทำความสะอาด หรือฆ่าเชื้อโรค เมื่อมีการเปิดบรรจุภัณฑ์ เส้นยางจะถูกสวมใปยังตำแหน่งด้วยอุปกรณ์การสวมเส้นยางนวัตกรรมใหม่รูปทรงกรวย แพทย์และพยาบาลสามารถสวมเส้นยางได้เพียงมือเดียว โดยไม่ต้องมีผู้ช่วย หลังจากการเชื่อมต่อกับระบบการดูด (suction)  ศัลยแพทย์สามารถควบคุมปริมาณเนื้อเยื่อที่ต้องการ ให้ยางไปรัดหัวริดสีดวง โดยการเหนี่ยวไกของอุปกรณ์ เมื่อระบบการดูดหยุดการทำงาน เนื้อเยื่อที่ถูกรัดแล้วจะถูกปล่อยออก 

THD Bandy ได้รับการบรรจุในหีบห่อซึ่งใช้แล้วทิ้ง บรรจุพร้อมด้วยยางและอุปกรณ์การสวมยาง แต่ละห่อ ประกอบด้วย ปืนยิงรัดยาง , กรวยสำหรับสวมยาง (band positioner) , อุปกรณ์เลื่อนยางลงสำหรับสวมยาง (band loader), และยางอีก 4 เส้น