การผ่าตัดริดสีดวงทวารด้วยวิธี THD

การผ่าตัดริดสีดวงทวารด้วยวิธี THD  Transanal Haemorrhoidal Dearterialisation ซึ่งเป็นเทคนิคการผ่าที่ทันสมัยสำหรับการรักษาริดสีดวงทวารหนัก วิธีการ THD คือผลลัพธ์จากประสบการณ์อันยาวนานด้วยงานวิจัยและการพัฒนาด้านเทคโนโลยี  จึงเป็นเหตุผลที่ทำไมวีธีการ THD เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาริดสีดวง

ผู้ป่วยที่ได้รับความจ็บปวดจากการเป็นริดสีดวงทวารหนัก รู้ถึงผลลัพธ์อันรุนแรงของโรคนี้เป็นอย่างดี เนื้อเยื่อที่ห้อยออกมา ติดค้างอยู่ที่รูทวาร ความเจ็บปวดแน่นอนมาจากการวิธีการผ่าตัดแบบอื่นๆ วิธีการผ่าตัดด้วยวิธีการรักษา THD เฉพาะเจาะจงและแก้ไขความกังวลเรื่องความเจ็บปวดดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการนี้จะทำการรักษาในบริเวณที่ ไม่มีปลายประสาท จึงทำให้ได้รับการพิจารณาว่าลดหนึ่งในความกังวลหลักและอุปสรรคความเจ็บปวดที่เกิดจากการผ่าตัด การผ่าตัดด้วยวิธีการ THD เป็นวิธีการที่ได้รับผลกระทบต่อร่างกายน้อย เนื่องจากไม่ได้มีการผ่าเอาส่วนเนื้อเยื่อออกแต่ อย่างใดซึ่งมีความปลอดภัยแน่นอน นวัตกรรมสำหรับการผ่าตัดริดสีดวงทวารนั้น วิธีการ THD สามารถมอบผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ในขณะที่ให้ผลกระทบ ความเจ็บปวด กังวล สำหรับผู้ป่วยน้อยที่สุด