บทความ & วารสาร

“ริดสีดวงทวาร โรคที่ใครๆ ก็ไม่อยากเป็น” โดย โรงพยาบาลสินแพทย์
ผู้เขียนบทความ: นพ.วันชัย ด่านวชิรา ศัลยแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลสินแพทย์
แหล่งที่มา: คอลัมน์สุขภาพ, หน้า 71, นิตยสาร คู่สร้างคู่สม ฉบับที่ 793 – 19 เมษายน 2556

Evaluation of Transanal Hemorrhoidal Dearterialization as a Minimally Invasive Therapeutic Approach to Hemorrhoids
Authors: Carlo Ratto, M.D.; Lorenza Donisi, M.D.; Angelo Parello, M.D.; Francesco Litta,M.D.;
Giovanni Battista Doglietto, M.D.
Source: Dis. Colon Rectum 2010; 53 (5): 803-811


Transanal Hemorrhoidal Dearterialization: A Systematic Review
Authors: Pasquale Giordano, M.D., F.R.C.S.(Edinb.), F.R.C.S.(Engl.) • John Overton, B.Sc.
Francesco Madeddu, M.D. • Sabir Zaman, M.D. • Gianpiero Gravante, M.D.
Source: Dis Colon Rectum 2009; 52: 1665-1671


Transanal Hemorrhoidal dearterialisation: non-excisional surgery for the tratment of haemorrhoidal disease.
Authors: P. P. Dal Monte, C. Tagariello, P. Giordano, E. Cudazzo, A. Shafi, M. Sarago, M. Franzini
Source: Techniques in Coloproctology, Volume 11 – Number 4 – December 2007