การประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ สถาบันโรคลำใส้ใหญ่และทวารหนัก ครั้งที่ 2